Om korpset vårt

Hakadal Skolekorps oppstod rundt årtusenskiftet, som et sammenslått felles korps etter at Hagen Skoles Musikkorps og Kirkeby Skolekorps ble for små til å operere hver for seg.

Korpset består idag av jenter og gutter fra Hagen og Kirkeby, samt Hakadal Ungomsskole som alle deler den samme interessen for musikk. Hakadal skolekorps er et korps som består av mye spilleglede, et godt miljø og et korps der alder ikke spiller noen rolle. Hakadal Skolekorps har nemlig plass til alle. Korpset har musikanter i alle aldre, fra 1.klasse på grunnskolen til 2.klasse på  videregående.

Vi har ambisjoner om å kunne stabilisere oss som et stort og inspirerende korps som både synes og høres i nærmiljøet !

korps konkurranse på kjenn korps bilder
korpskonkurranse på kjenn